Huisregelement


Fysiotherapiepraktijk Caren van der Meulen

Stand januari 2024

 

1. U kunt ons bellen voor een afspraak: 06-17581794 - met of zonder verwijsbrief van een arts -

2. Telefonische Intake gegevens:

a. Naam en geboortedatum;

b. Naam zorgverzekeraar ;

c. Aard van de klacht;

3. Wilt u bij de eerste behandeling uw legitimatie meenemen?

4. Neem alstublieft 1 of 2 badhanddoeken mee voor op de behandeltafel

5. Een zitting duurt 25 minuten

6. De eerste keer kan gebruik gemaakt worden van 2 zittingen van 30 minuten. De intake, screening, onderzoek en opstellen van het behandelplan nemen maximaal 30 minuten in beslag. De eerste behandeling duurt vervolgens ook maximaal 30 minuten. U wordt daarvan op de hoogte gebracht

7. Er kan door ons gebruik worden gemaakt van valide meetinstrumenten – in de vorm van vragenlijsten - om te kijken wat de vorderingen zijn. Soms worden die online verstuurd in overleg met u. Deze  kunnen ook weer online worden geretourneerd

8. Na elke bezoek wordt uw behandeling electronisch gedeclareerd, mits u aanvullend verzekerd bent. U ontvangt dan geen nota.

9. Wanneer u niet aanvullend verzekerd bent;

 a. ontvangt u thuis een nota,

 b. versturen wij in overleg een tikkie,

 c. kunt u contant betalen.

10. Onze tarieven zijn gebaseerd op vergoedingen die uw zorgverzekeraar hanteert bij gecontracteerde zorgverleners.

11. Niet nagekomen afspraken  - en afzeggingen binnen 24 uur - komen voor rekening van de patiënt. (zie tarievenlijst)

12. 24 uur of langer van te voren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht.

13. Onze tarievenlijst hangt in de ontvangsthal en kan elk jaar worden aangepast.

14. Wij zijn aangesloten bij de KNGF en wij behandelen volgende de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging.

15. Wij maken gebruik van een elektronisch verslagleggingsysteem- Incura EPD. Op de registratie van medische en administratieve gegevens is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt.

16. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

17. Uw klachten over de praktijk of uw bejegening nemen we zeer serieus. Met uw klachten over uw behandeling kunt u altijd bij uw therapeut terecht. Klachten en ideeën kunnen door onze patiënten worden geuit via E-mail (hhfysio@kpnmail.nl). Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden. (zie de brochure in de ontvangsthal)

Praktijkhouder,

Caren van der Meulen


Fysiotherapiepraktijk Caren van der Meulen * Laaghalerstraat 14 * 9414 AK Hooghalen * 06-17581794 * hhfysio@kpnmail.nl  * BIG: 39919403504

 

Tarievenlijst per januari 2024


 • Screening, intake en onderzoek                                                                        52,50 euro
 • Intake en onderzoek na verwijzing                                                                    52,50 euro
 • Intake en onderzoek na verwijzing aan huis                                                      60,00 euro
 • Zitting fysiotherapie                                               42,50 euro
 • Fysiotherapie aan huis 55,00 euro
 • Oedeemtherapie                                     62,50 euro
 • Medical taping 40,00 euro
 • Echografie diagnostiek 50,00 euro
 • Niet nagekomen afspraak 75%
 • (Sport)massage                                                                              42,50 euro
 • Losse Tape ( ivm hooikoorts ed) 10,00 euro
 • katrol schouder / thera band los   5,00 euro 


U kunt voor de fysiotherapie een afspraak maken met en ZONDER verwijsbrief van uw huisarts.

Fysiotherapie wordt hier gegeven volgens de richtlijnen en eisen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Zie verder het huisregelement