Huisregelement


Fysiotherapiepraktijk Caren van der Meulen

Stand januari 2017

1. U kunt ons bellen voor een afspraak: 06-17581794 - met verwijsbrief of zonder verwijsbrief van een arts -

2. Telefonische Intake gegevens:

a. Naam en geboortedatum;

b. Naam zorgverzekeraar ;

c. Aard van de klacht;

3. Wilt u bij de eerste behandeling uw legitimatie meenemen?

4. Neem alstublieft 1 of 2 badhanddoeken mee voor op de behandeltafel

5. Een zitting duurt 25 minuten

6. De eerste keer kan gebruik gemaakt worden van 2 zittingen van 30 minuten. De intake, screening, onderzoek en opstellen van het behandelplan nemen maximaal 30 minuten in beslag. De eerste behandeling duurt vervolgens ook maximaal 30 minuten. U wordt daarvan op de hoogte gebracht

7. Er kan door ons gebruik worden gemaakt van valide meetinstrumenten – in de vorm van vragenlijsten - om te kijken wat de vorderingen zijn. Soms worden die online verstuurd in overleg met u. Deze  kunnen ook weer online worden geretourneerd

8. Na elke bezoek ontvangt u een nota die u middels de aanwezige pin automaat of contant kunt voldoen. U kunt deze nota, indien u verzekerd bent, daarna indienen bij uw zorgverzekeraar. Afhankelijk van uw verzekering en zorgverzekeraar wordt de nota 80% -100% vergoed.

9. Onze tarieven zijn gebaseerd op vergoedingen die uw zorgverzekeraar hanteert bij gecontracteerde zorgverleners.

10. Niet nagekomen afspraken komen voor rekening van de patiënt (zie tarievenlijst)

11. 24 uur of langer van te voren afgezegde afspraken worden niet in rekening gebracht

12. Binnen 24 uur afgezegde afspraken kunnen bij de patiënt zelf in rekening worden gebracht (zie tarievenlijst)

13. Onze tarievenlijst hangt in de ontvangsthal en kan elk jaar worden aangepast

14. Wij zijn aangesloten bij de KNGF en wij behandelen volgende de gedragsregels en richtlijnen van deze vereniging

15. Wij maken gebruik van een elektronisch verslagleggingsysteem- G2 software. Op de registratie van medische en administratieve gegevens is de Wet op de Persoonsgegevens van toepassing. Deze wet bevat regels met betrekking tot het doel van de registratie, de aard van de gegevens die worden geregistreerd, het beheer van de gegevens, de personen die toegang hebben tot de gegevens en het inzagerecht van de patiënt

16. Met uw persoonlijke en medische gegevens gaan wij zorgvuldig om volgens de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens

17. Uw klachten over de praktijk of uw bejegening nemen we zeer serieus. Met uw klachten over uw behandeling kunt u altijd bij uw therapeut terecht. Klachten en ideeën kunnen door onze patiënten worden geuit via E-mail (hhfysio@kpnmail.nl). Klachten worden afgehandeld conform de door het KNGF opgestelde reglementen en voorwaarden (zie de brochure in de ontvangsthal)

Praktijkhouder,

Caren van der Meulen


Fysiotherapiepraktijk Caren van der Meulen * Laaghalerstraat 14 * 9414 AK Hooghalen * 06-17581794 * hhfysio@kpnmail.nl  * BIG: 39919403504

Tarievenlijst HHFysio 2017


  • Zitting fysiotherapie                                                                       30 euro
  • Screening (DTF)                                                                              10 euro
  • Intake + onderzoek na screening                                                 30 euro
  • Intake + onderzoek na verwijziging                                             30 euro
  • Toeslag voor aan huis behandeling                                            10 euro
  • Eenmalig fysiotherapeutisch onderzoek                                    40 euro
  • Niet nagekomen afspraak (minimaal 24 uur tevoren)             25 euro
  • Medische fitness 2 keer per week                                              40 euro
  • Medical Taping                                                                  v.a.     7,50 euro
  • (Sport)massage                                                                             30 euro


U kunt voor de fysiotherapie een afspraak maken met en ZONDER verwijsbrief van uw huisarts.

Fysiotherapie wordt hier gegeven volgens de richtlijnen en eisen van het KNGF (Koninklijk Nederlands Genootschap Fysiotherapie).

Zie verder het huisregelement